Sa pamamagitan nito, inaasahang mababawasan ang mga pagbaha, lalo na kapag tag-ulan.
Patuloy tayong magtulungan and let us #StrikeAsOne… dahil #SaBacoorAtHomeKaDito