upang masigurong malinis at ligtas ang ating public spaces. Kamakailan ay nagtungo sila sa Panapaan 6 Covered Court at Real 2 Covered Court upang ihanda ang mga ito para sa Kalinga sa Matanda at PWD.
#DisiplinaMuna