Patuloy ang voter’s registration sa ilalim ng New Normal. Magpaschedule ng appointment, tumawag sa 481-41-46.