Nagkaroon ng isang pagpupulong noong ika-7 ng Pebrero 2024 sa Bulwagan ng Liga ng Barangay sa Bacoor, Cavite.
Dumalo sa pagpupulong ang mga opisyal at kinatawan mula sa pamahalaan, kasama ang ilan sa mga ito: Mayor Strike B. Revilla, Konsehala Karen Sarino Evaristo, Atty. Ma. Marivic Kate Encarnado, Mr. Dennis Satsatin, Mr. Reginaldo Revilla, Mr. Richard Quion, LNB Vice Pres. Coun. Randy Francisco, at mga Kapitan sa ating Lungsod.
Layunin nito na magkaroon ng buwanang pagtitipon at pag-uusap ang mga kinatawan ng mga barangay.
Bilang bahagi ng pagpupulong, nagbahagi rin ng mga ulat si Mayor Strike B. Revilla tungkol sa mga proyekto na nagawa na at mga plano para sa ikabubuti ng mga barangay, partikular na sa isyu ng basura.
Ito ay isang mahalagang okasyon na nagbibigay ng pagkakataon sa mga opisyal at kinatawan ng barangay na magkaisa at magtalakayan upang maisulong ang kapakanan ng mga mamamayan ng Bacoor.
As We Strike As One Dahil Sa Bacoor At Home Ka Dito!
Please like and follow our official social media accounts:
Maraming salamat po.