Sa seryeng ito na hatid sa inyo ng DOH, PhilHealth, at USAID ReachHealth Project, alamin ang mga kinakailangang hakbang upang matiyak ang mahusay na Home Care para sa mga nahawaan ng COVID-19.
Sa pangalawang bahagi ng seryeng ito, alamin ang tamang impormasyon ukol sa contact tracing, pagiging “”close contact””, at tamang tiyempo ng testing. Isinasaad din dito ang mga sintomas na kailangang bantayan. Sa ating pakikiisa sa mahusay na contact tracing at testing, mahaharangan ang higit pang pagkalat ng COVID-19. Para sa karagdagang impormasyon, basahin ang COVID-19 Guide to Home Quarantine at Isolation dito: bit.ly/covid19homecare-households