Upang masiguro na ang opisina ay drug-free at nasa tamang kapasidad upang makapagserbisyo sa bawat BacooreƱo. Ito’y isang mahalagang safety measure para magkaroon din ng kasiguraduhan ng kaligtasan at kaayusan ng buong tanggapan.