Mahalagang manatiling malinis ang ating mga riverways upang makaiwas tayo sa baha. Paalala na magtapon ng basura sa tamang lugar.