Addas 2C sa Molino 2 at El Grande sa Molino 6. Gulay, manok, isda ang laman ng isang relief pack na ipinamamahagi house-to-house.
Tatagal hanggang August 9 ang lockdown sa tatlong kalye sa dalawang lugar na ito habang mananatili sa ECQ status ang buong Addas 2C sa Molino 2 hanggang August 15.