Ang sinumang babyahe mula Bacoor patungong NCR ay kinakailangang mga Authorized Persons Outside of Residence o APOR lamang. Maghanda ng mga sumusunod na IDs o documents bilang patunay na kayo ay nabibilang sa APOR. Ang NCR ay nasa ECQ status, sa ngayon ay kasalukuyang may mga checkpoints sa lahat ng boundaries ng Bacoor at NCR.
Mag-iingat ang lahat mga kababayan!