isang inisyatibang may layong pagsama-samahin ang iba’t ibang sektor ng lipunan upang maisaayos ang mga paaralan tuwing pasukan. Sa pangunguna ni Mayor Lani Mercado Revilla, City Engineering Office, at mga opisyales ng GPTA, pinamahagian ng pinturang makapagpapaganda sa 43 public schools mula elementary hanggang senior high school.