at iba pang accessories upang maayos nilang maipasatupad ang blended learning sa kanilang paaralan. Naganap ang pamamahagi ng mahalagang equipment sa pamamagitan ni Mayor Lani Mercado Revilla, SDO Bacoor City SDS Dr. Editha Atendido, ASDS Dr. Lerma Flandez, CID Chief Dr. Editha B. Gregorio, at SGOD Chief Dr. Cesar Mojica.