Kasabay ang paggunita ng ika-isandaan at dalawampu’t apat na taong anibersaryo ng Pagpupulong Sa Bacoor o Bacoor Assembly at ika-dalawang daan at dalawampu’t tatlong taong Anibersaryo ng Kapanganakan ni Padre Mariano Gomes.
Nagkaroon ng malaking papel ang Bacoor sa kasaysayan ng bansa nang maganap dito ang isang kapulungan kung saan pormal na pinagtibay ang proklamasyon ng Kalayaan ng Pilipinas.
Ang selebrasyong ito ay naglalayong palalimin ang kaalaman at pagmamalaki ng mga Bacoorenyo, lalo na ang mga kabataan ang ating lungsod.