Ang MASS WEDDING sa September 22, 2023 ay ililipat sa October 11, 2023 at ang MASS BAPTISM naman sa September 30, 2023
ay ililipat sa October 4, 2023.
Pumunta lamang sa tanggapan ng Local Civil Registry Office at dalhin ang mga requiremements at magpalista.
Para sa ibang katanungan tumawag lamang sa numerong 481-4122 loc. 217 at hanapin si Ms. Tess Cameros o si Ms. Tess Dela Cruz.
Please like and follow our official social media accounts:
Maraming salamat po.