ADVISORY

Emilio Aguinaldo Highway is a national road under the jurisdiction of the Department of Public Works and Highways (DPWH). All repair, maintenance, and other projects along Aguinaldo Highway, including the part which passes through Niog, are under the supervision of the DPWH. The City Government of Bacoor has continuously reminded DPWH about the road condition and has been pressing their officials to hasten the completion of pending projects in Bacoor. It may help for you to let DPWH know of your concerns and complaints about this project as well. Thank you.

Ang Emilio Aguinaldo Highway ay isang national road sa ilalim ng jurisdiction ng Department of Public Works and Highways (DPWH). Lahat ng repair, maintenance, at iba pang proyekto sa Aguinaldo Highway, kasama ang nasa bahagi ng Niog, ay nasa pangangasiwa ng DPWH. Ang panlungsod na pamahalaan ng Bacoor ay patuloy na nagpapaalala sa DPWH ukol sa road condition sa Niog at nakikipag-ugnayan sa kanilang mga opisyal upang mapadali ang pagtatapos ng mga proyekto nila sa Bacoor. Baka makatulong rin na ipaalam ninyo ang inyong mga hinaing sa DPWH. Maraming salamat po.