5th Bacoor Cityhood Anniversary
OSCA BALLROOM
June 20, 2017 3pm
Strike Gymnasium

Boogie man, chacha o tango, hindi magpapadaig ang ating mga lolo at lola sa isang gabi ng saya at sayawan sa Office for Senior Citizens Affairs (OSCA) Ballroom. Swing na tayo lola mommy at lolo daddy!!

The Legacy Continues!
#alagangatelani
#strikesaserbisyo
#5thBacoorCityhoodAnniversary
#Oscaballroom