Isang pagbati mula sa ating 24/7 Mayor Strike Revilla at At Your SerVICE Rowena Bautista Mendiola. Sa hangaring matulungan ang malilit na barangay na kasama sa merging, sinikap ng ating may lingkod upang maisagawa ang eleksyong ito.

Ang tagumpay ng Bacoor ay tagumpay din ng mga barangay na kumakatawan dito. Ang Lungsod ng Bacoor ay patuloy na sa kaunlaran at progresibong lungsod dahil ang mga Bacooreño ay nagkakaisa sa iisang hangarin na magkaroon ng isang maunlad na pamayanan.