covered court ng Sineguelasan. Tuloy-tuloy lang ang testing sa ating lungsod sa layong masugpo na ang paglaganap pa ng Covid-19. Manatiling ligtas sa pamamagitan ng pagsunod ng ating health at safety protocols.