upang mapanatili ang kalinisan ng ating waterways. Nagtungo sila sa mga trash trap ng Panapaan VII at Real II upang tanggalin ang mga basura dito.
Paalala na itapon lamang ang basura sa tamang lugar.
#DisiplinaMuna