Nagtipon-tipon ang mga bagong opisyal mula sa iba’t-ibang organisasyon sa lungsod ng Bacoor para sa kani-kanilang mga Oath Taking Cermonies na dinaluhan ni Mayor Strike B. Revilla. Kabilang na dito ang Muslim and Christian Neighborhood Association, Camella Carson Homeowners Association Board Directors and Officers, at Bacoor Parent-Teacher Association Federation Officers mula sa 18 na paaralan. Ang panunumpa nila sa tungkulin ay mahalaga sa ating butihing Mayor upang masiguro na ang serbisyong nagkakaisa ay maihatid sa bawat BacooreƱo na mahusay at may malasakit.