Saksihan ang mga ito sa kauna-unahang
BALITANG STRIKE SA SERBISYO.