napag-usapan ang cold chain storage at transportation ng mga vaccine at identification ng vaccine centers. Inayos din ang lahat ng detalye ng Vaccination Plan of the City of Bacoor para sa finalization stage. Antabayanan ang mga updates ukol dito.