sinisiguro ng mga kawani ng CENRO na malinis at ligtas ang kapaligiran sa pamamagitan ng pagsasagawa ng masusing disinfection operations. Paalala sa lahat ng ating mga kababayan na lalabas ng kanilang mga tahanan na sumunod sa health at safety protocols upang maiwasan ang paglaganap ng sakit.
#DisiplinaMuna