palapit tayo nang palapit na tuluyang malabanan ang paglaganap ng Covid-19. Nagpatuloy ang ating vaccination program kanina sa Alima Vaccination Hub. Mayroon tayong 294 na kababayan na nabakunahan ng unang dose ng Covid-19 vaccine at 7 naman ang naturukan na ng second dose ng vaccine.