Ito ay bahagi ng ating kampanyang #DisiplinaMuna. Paalala na ang ating lungsod ay may ordinansa na nagbibigay ng mandato sa lahat ng mga Bacooreño ay kinakailangang magsuot ng face masks at face shields sa mga pampublikong lugar.

Manatiling mag-ingat mga Bacooreño!