Sa kanyang paglilibot nakita niya ung mga tambak na mga sirang gamit sa gilid at likod ng strike gym, mga basura, mga nagkalat at maduming mga silya, nagtutuklapan na mga tiles, mga sirang speaker at mga wire na nakalabas. Agad niya itong ipinalinis at ipinaayos katulong ang CENRO, Engineering Office, GSO at ang namamahala sa Strike Gym.