Special Recruitment Activity ng Bacoor Public Employment Service Office with Mission Way Manpower Services, INC. ni Ms Nelly Amor at Amir Acosta papuntang Japan, Taiwan o Saudi Arabia. Apply na po tayo. Magdala po ng 2 updated resume at kopya ng inyong passport.