sa Alima, Niog, Queens Row, at Bacoor Coliseum ang pinagtunguhan ng ating mga kapwa Bacooreño para magpabakuna ng Covid-19 vaccine. Makikita sa mga larawan ang tuwa ng ating mga kababayan sa Alima sa proteksyon na mabibigay sa kanila laban sa Covid-19.
#BacoorYesSaBakuna