ng 150 sako ng sertipikadong binhi mula sa Rice Competitiveness Enhancement Fund (RCEF) Seed Program.
Ang mga rehistradong magsasaka ng lungsod na magtatanim ngayong darating na tag-ulan ay nakatanggap ng libre at magandang kalidad na binhi. Layunin ng programa na tulungan na maging mas mahusay at produktibo ang mga magsasaka sa pamamagitan ng pagpapababa ng gastos sa produksyon at pagpapataas ng kanilang kita.