Alamin ang tamang impormasyon para mabigyan ng tamang pangangalaga ang mga may sakit!
Pwedeng i-download ang guide na ito sa bit.ly/COVID19PHGuide
KAYA NATIN TO! Let’s #BIDASolusyon Plus sa COVID-19!