Patuloy ang voter’s registration sa Comelec sa munisipyo. Ang mga larawan na ito ay konuha kaninang umaga, sa umpisa ng registration tuwing Sabado.