para sa ating mga kababayan na naka-lockdown ngayon sa BF El Grande at Addas 2C. Nakipag-ugnayan ang City Government sa ating mga barangay at homeowner association officials sa maayos at ligtas na pamamahagi nito sa mga tahanan.
Patuloy tayong mag-ingat.