na isinagawa ng BTMD, CICU, at PNP. Paalala sa ating mga kababayan na sundin ang mga panuntunan para maiwasan ang abala sa lahat.
#DisiplinaMuna