Kasama sa kanilang mga tinalakay na issue ang National ID, contact tracing, at vaccination updates. Patuloy ang pakikipag-ugnayan ng pamahalaang lungsod sa mga barangay ukol sa rollout ng vaccination program.