Mayor Lani Mercado Revilla at the Bulwagan ng Liga ng mga Barangay for the Men’s Health Awareness Month’s event offering free consultation on various medical conditions

#1Team1Love1Bacoor


#AlagangAteLani