na nagtapos sa online TESDA course para sa Housekeeping NCII. Tatlumpong PDL natin ang nakatanggap ng Certificate of Completion mula sa TESDA. Congratulations po!