November 6, 2019 – Patuloy ang Kalinga sa Matanda sa Barangay Zapote 3, 4, at 5 at sa Barangay Aniban 1, 2, at 3