kung saan dalawang unit ang naapektuhan. Sama-sama at tulong-tulong ang ating mga kababayan upang hindi madamay ang ibang unit at agarang maaupula ang sunog. Kasama sa mga walang pag-aalangang tumulong ang mga naninirahan sa Ciudad de Strike, mga volunteers sa karatig-barangay, at ang BFP Bacoor. Dahilan sa ating pagbabayanihan, hindi na kumalat pa ang sunog. Nagsasagawa na ng imbestigasyon ukol sa pinagmulan ng sunog, ayon sa inisyal na report ng BFP maaaring electrical fault ang pinagsimulan dahil sa electric fan.