sa San Lorenzo Ruiz Church sa Barangay Aniban. Ang sasakyang ito ay makakatulong sa BTMD na mas epektibong maisagawa ang kanilang mga katungkulan.