Mga minamahal kong kababayan, narito ang mga pinahihintulutan at pinagbabawal na mga gawain, businesses at iba pang panuntunan kaugnay ng pagsasailalim ng ating lungsod sa General Community Quarantine with Heightened Restrictions mula May 15 hanggang May 31, 2021.
Ibayong pag-iingat pa din ang kailangan. Have a safe and blessed Sunday to everyone! Keep safe and save lives! #LoveMyBacoor