Layunin nito na makita ang progreso sa pag-implementa ng Gender Equality upang makagawa at mapabuti pa ang mga programa at proyekto ng ating lungsod. Ito’y binuo ng The Asian Women in Cooperative Development Forum (AWCF) noong inulunsad nila ang GAD Mainstreaming Project for Philippine Cooperatives noong 2010-2012.
Tinalakay ni Ms Cecilia Lorenzana GAD Trainer, Union of Enterprising Cooperative (UNECO) nang masinsinan ang Gender and Development Assessment Tool Seminar at ito ay dinaluhan ng mahigit apatnapu na galing sa ibat-ibang grupo sa lungsod ng Bacoor.
Please like and follow our official social media accounts:
Maraming salamat po.