Dumalo ang PESO Bacoor sa 1st CALABARZON Regional Congress na ginaganap sa Tagaytay City. Patuloy ang paglilinang at pagsasanay ng mga kawani ng PESO upang mapaigting ang serbisyong pantrabaho para sa BacooreƱo.