Sa bawat Bacooreño na nababakunahan, nalalapit tayo sa paglipol sa Covid-19. May isinagawang vaccination operations ngayon sa Bacoor Coliseum Vaccination Hub. Itutuloy-tuloy ang vaccination operations habang may supply.