Bacoor City Mayor Lani Mercado Revilla received the Superbrands Most Outstanding Mayor Award for the second time. As the world’s largest independent arbiter of branding with programs in more than 90 countries, Superbrands pays tribute to mayors who displayed goodwill transparency and accountability, social responsibility, environmental thrust, and national competitiveness.

Mayor Lani says, “Buong kagalakan akong naghahandog ng aking taos-pusong pasasalamat sa Superbrands Marketing International sa gawad na ito, lalo na’t pangalawang gawad ko na ito bilang Most Outstanding Mayor. May kalakip na mensahe ang award na ito, na ano man ang tungkulin na ibigay sa akin ng mga taga-Bacoor ay gagampanan ko nang abot sa aking kakayahan sa tulong ng Maykapal.”

#1Team1Love1Bacoor