ang taniman ng Tanim Gulay Amaris Club matapos makatanggap ng report patungkol sa problema sa kalidad ng lupang tinatamnan ng grupo. Pagkatapos magbigay ng mga inisyal na resulta ng inspeksyon, nagbahagi din ang mga kawani ng mas malalaki pang posibilidad ng tulong sa mga darating na panahon.