Ang pagtanggal ng sludge mula sa ikatlong basin ng aming treatment plant ay hindi inaasahang magtatagal kumpara sa naunang dalawang basin. Dahil dito, kailangan naming i-extend hanggang sa Nobyembre 29, 2020 ang rotational water service interruption upang masiguro na ang lahat ng apektadong customers ay magkakatubig sa loob ng ilang oras kada araw.
Makikita sa album na ito ang listahan ng mga apektadong barangay at ang kani-kanilang schedule. Pinapayuhan ang mga apekatadong customer na mag-ipon ng sapat na tubig kapag available ang supply.
Asahan naman ang unti-unting pagikli ng oras na walang tubig sa mga susunod na araw habang tuloy-tuloy ang pag-buildup ng tubig sa aming mga pipeline. Samantala, patuloy na mag-iikot ang aming mobile water tankers upang makapag-deliver ng tubig.
Kapag bumalik na ang suppy sa inyong lugar, posible ang pansamantalang discoloration o paglabo ng tubig. Padaluyin ito ng panandalian hanggang sa luminaw. Maaari din gumamit ng malinis na tela bilang filter, siguraduhin lamang na regular itong papalitan. Pakuluan naman ang tubig na gagamiting inumin.
Paumanhin sa abalang dulot nito. Maraming salamat sa inyong pang-unawa.