minabuti niyang mamahagi ng subsistence assistance sa 500 beneficiaries. Sinalubong ni Mayor Lani Mercado Revilla si Senator Tolentino at pinasalamatan sa kanyang pag-alala sa mga Bacooreño.