Ang tanggapan ng CITY TREASURER’s OFFICE ay magsasagawa ng PUBLIC AUCTION O SUBASTA na gaganapin sa AGOSTO 28, 2023 ika 9:00 ng umaga hanggang 5:00 ng hapon sa Lower Ground ng Bacoor City Hall ng mga ari-ariang LUPA, BAHAY at MAKINARYA na hindi nababayaran ang amelyar.
Para po sa listahan ng isusubasta maaari pong makipag-ugnayan sa ingong Barangay o sa Tanggapan ng Ingat-Yaman o tumawag sa mga numerong ito: 481-41-00 Loc 227 / 228 at 238
Please like and follow our official social media accounts:
Maraming salamat po.