Mga Bacooreño, tingnan ang mga paalala ng Bacoor City Cemetery.
Ang paalala na ito ay ukol sa pag-renew ng dokyumentong na nakalipas na ng limang taon (5yrs).
Para pa sa ibang katanungan maari lamang na tawagan o kontakin ang numerong 0975-401-4358 at hanapin si Alfon Azaña.