Maging mapagbantay. Maging alerto. Maging matalino. Maging maalam. Maging handa sa Covid 19.

#LoveMyBacoor
#AlagangAteLani