Para sa lahat ng mga BacooreƱo, hinihikayat namin ang may edad na 18 pataas na mag-apply na ng SBR Card.
Pumunta lamang sa 2nd floor of Main Square Mall bukas mula Lunes hanggang Biyernes, 8 AM – 5 PM.
Narito ang proseso ng pagkuha ng SBR Card.
Please like and follow our official social media accounts:
Maraming salamat po.